Ćwiczenia do zajęć z programu MS Access.

Baza danych student (plik zip)
Ćwiczenie 1. - Tworzenie tabel.
Ćwiczenie 2. - Relacje
Ćwiczenie 3. - Kwerendy wybierające, parametryczne i krzyżowe.
Ćwiczenie 4. - Kwerendy funkcjonalne i SQL.
Baza grupa2.mdb do ćwiczenia 4.
Ćwiczenie 5. - Tworzenie raportów.
Foto.zip do Ćwiczenia 5.
Ćwiczenie 6. - Tworzenie formularzy.
Baza world.mdb do ćwiczenia 7.
Ćwiczenie 7. - Czas na ćwiczenia.
Ćwiczenie 7. musi być wykonane przez wszystkich studentów - jeżeli kogoś nie było na zajęciach to proszę wysłać gotową bazę na platformę e-learningową.

Ćwiczenia do zajęć z języka SQL.

Ćwiczenie 8a. - SQLite.
Pliki do ćwiczenia 8a.
SQLite do pobrania ze strony http://www.sqlite.org

Ćwiczenie 8. - Tworzenie baz i tabel, pobieranie danych z pojedynczej tabeli.
Ćwiczenie 9. - Tworzenie kwerend grupujących.
Ćwiczenie 10. - Tworzenie podzapytań.


Baza world jest dostępna tutaj sposób instalacji tutaj

MySQL-a można pobrać np. tutaj.

LITERATURA:
Access 2007 PL / Michael R. Groh [et al.] ; tł.: Radosław Meryk, Adam Jarczyk, Zbigniew Smogur
SQL dla każdego / Jan L. Harrington ; przekł. z ang. Piotr Nowakowski
SQL : ćwiczenia praktyczne / Marcin Lis.
Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych / Robert P. Trueblood, John N. Lovett ; przekł. z jęz. ang. Maciej Baranowski.
SQL : zaawansowane techniki programowania / Joe Celko ; przekł. z jęz. ang. Jacek Mozdyniewicz.